Niniejsza witryna jako taka nie zbiera żadnych danych osobowych.

W celu zbierania anonimowych danych statystycznych korzystamy z Google Analytics (patrz poniżej).

1. Zasięg ochrony danych osobowych

Ochrona danych dotyczy danych osobowych określonych w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych, tj. wszelkich informacji dotyczących zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Identyfikowalna jest każda osoba fizyczna, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez przypisanie jej identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub co najmniej jedną cechę szczególną. Dane użytkowe to dane wymagane do korzystania z naszej strony internetowej; dane te obejmują początek, koniec i zakres korzystania przez użytkownika z naszej strony internetowej.

2. Google Analytics (z funkcją anonimizacji)

Korzystamy z Google Analytics (z funkcją anonimizacji), usługi analizy sieciowej świadczonej przez Google Inc. ("Google"). Google Analytics używa plików cookie, które pozwalają na analizę korzystania z witryny przez użytkownika. Informacje o Państwa korzystaniu z witryny internetowej generowane przez cookie (w tym skrócony adres IP) są przesyłane do serwera kontrolowanego przez Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Google wykorzystuje te informacje do analizy korzystania z witryny przez użytkownika, generowania raportów o aktywności na stronie dla operatorów witryn oraz do świadczenia dalszych usług związanych z korzystaniem z witryny i Internetu. Google może również udostępniać takie informacje osobom trzecim w zakresie, w jakim jest to wymagane przez prawo i/lub w zakresie, w jakim osoby trzecie przetwarzają dane w imieniu Google.

Szczegółowe informacje na temat sposobu wykorzystania danych przez Google można znaleźć w polityce prywatności Google: www.google.com/policies/privacy

Wykorzystujemy Google Analytics z funkcją anonimizacji. Za pomocą tego dodatku Google skraca i anonimizuje adres IP połączenia internetowego danej osoby, jeżeli nasze strony internetowe są odwiedzane z jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub z innego państwa będącego stroną umowy Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Jeśli nie chcą Państwo korzystać z tej analizy witryny, mogą Państwo dezaktywować Google Analytics za pomocą dodatku do przeglądarki. Dodatek ten można pobrać z tools.google.com/dlpage/gaoptout. Mogą Panstwo również skorzystać z innych dodatków, np. NoScript albo uBlock Origin, które również mogą blokować Google Analytics.

Po 14 miesiącach dane na platformie Google Analytics są usuwane z Google Analytics.